Servicis socials generals

Servicis socials generals

Entre les seues funcions tenen la labor de facilitar informació general i específica, així com l'assessorament i orientació a les dones que ho necessiten en relació amb els recursos socials existents per a la resolució de les seues necessitats. Per ser estos servicis molt pròxims als ciutadans, poden constituir per a moltes dones víctimes de violència la primera via d'accés a la xarxa pública de servicis especialitzats.