Prevención

Prevención

Val més previndre que lamentar. Amb esta afirmació "òbvia", assenyalem la necessitat d'elaborar estratègies preventives que permeten actuar sobre les causes que generen la violència contra les dones, i que necessàriament aniran encaminades al treball i educació en la igualtat i cap a la generació d'una cultura que utilitze la Resolució de conflictes de forma pacífica.

L'origen social i cultural de la violència de gènere i masclista, així com la seua dependència dels processos de socialització és el que explica la necessitat d'una acció preventiva amb xiquets/as i jóvens per a eradicar-la. L'objectiu bàsic és poder introduir modificacions en la socialització de gènere.

En aquesta pàgina trobareu materials elaborats que facilitaran i contribuiran a la implementació d'accions formatives i preventives per a avançar cap a una societat igualitària i lliure de la violència de gènere i masclista.

S'han creat dos apps per a dispositius mòbils i tablets, que busquen ajudar tant les famílies com a les pròpies jóvens en la prevenció, detecció i actuació enfront de la violència de gènere i masclista.