Dret a formular denúncia

Dret a formular denúncia

Les dones tenen dret a denunciar les situacions de violència de gènere patides.

 

A través de la denúncia es comunica a l'autoritat judicial un fet que pot ser constitutiu d'una infracció penal, és a dir, d'una conducta que el Codi Penal definix com a delicte o falta, i s'establix un castic o pena per a qui la realitza.

 

La denúncia pot presentar-se a la comissaria de Policia, la caserna de la Guàrdia Civil, al jutjat d'instrucció o davant de la Fiscalia.

 

La denúncia dóna lloc que s'inicie un procediment judicial. D'esta manera, el jutge coneix els fets denunciats i adopta les mesures de protecció que considera necessàries.

 

És molt important informar-se i assessorar-se abans d'interposar la denúncia, i es pot telefonar al 900 58 08 88.

 

En estos casos la dona té dret a ser assistida per un advocat o advocada de torn especialitzat en violència en la interposició de la denúncia.