D. G. d'Igualtat i de l'Institut de les Dones. Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona

D. G. d'Igualtat i de l'Institut de les Dones. Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona

La Direcció General d’Igualtat i de l'Institut de les Dones exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat entre dones i homes, i reconeixement dels drets de les dones.

El comissionat o comissionada per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, amb rang de direcció general, exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles.