Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals

Estratègia Valenciana contra les Violències Sexuals

La violència sexual contra les dones, i xiquetes i xiquets, no és un problema privat o particular de certes dones o zones geogràfiques; és un problema social global, arrelat en un sistema sociocultural patriarcal i masclista que opera a través del poder, el sotmetiment i el control dels seus cossos, sexualitat i vida. Les violències sexuals atenten contra els drets humans de les dones, xiquets i xiquetes, amb impacte en el seu dret a decidir lliurement i en el desenvolupament de la sexua sexualitat.


 

 - Balanç de l'execució - Novembre 2022