Protocol d'actuació contra les violències sexuals i altres violències masclistes en espais d'oci de la Comunitat Valenciana

Protocol d'actuació contra les violències sexuals i altres violències masclistes en espais d'oci de la Comunitat Valenciana

Des de la idea que l’oci nocturn “no hauria de ser un perill per a les dones”, la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones, en el marc de les seues competències, pretén dur a terme aquestes polítiques actives de prevenció amb actuacions encaminades a la detecció i identificació de situacions de violències masclistes en l’àmbit d’espectacles públics, activitats recreatives i d’oci, espais festius, com ara locals d’oci nocturn, discoteques, sales de concert, bars musicals, festivals, entre altres, i advoca per canvis estructurals i per reduir la incidència imminent d’aquestes violències, i assolir, al seu torn, la transformació d’ambients, creences, comportaments i actituds masclistes en pro d’una societat més igualitària. 

Per a complir el que s’hi estableix i donar una resposta especialitzada i específica a les accions que atempten contra la llibertat sexual de les dones, la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones ha elaborat el PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS I VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ESPAIS D’OCI DE LA COMUNITAT VALENCIANA, que estableix actuacions preventives i operatives cap a la víctima i l’agressor quan es produïsca alguna mena de violència sexual i/o violència masclista en espais públics i privats d’oci, així com a les entitats que promoguen aquestes activitats.

Protocol d'actuació contra les violències sexuals i altres violències masclistes en espais d'oci de la Comunitat Valenciana

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones posa a la vostra disposició el Protocol d'actuació contra les agressions sexuals en espais d'oci de la CV, en format paper, juntament amb els adhesius informatius. Si estàs interessat/da, accedeix al formulari de petició des de l'apartat Documentació - Materials d'aquesta web i indica'ns les teues dades de contacte i t'ho enviarem al més prompte possible.

Des de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones ens complau informar-los de l'inici del curs de FORMACIÓ EN EL PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS I ALTRES VIOLÈNCIES MASCLISTES EN ESPAIS D'OCI DE LA CV

El curs serà de caràcter telemàtic, comptant amb 3 Unitats:

- Unitat 1: Lectura del protocol i realització del qüestionari 
- Unitat 2: Videoformación i realització del qüestionari 
- Unitat 3: Realització d'un qüestionari de casos pràctics

La realització del curs comportarà l'obtenció del corresponent certificat d'assistència expedit per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

Pot inscriure's a través del següent enllaç: Inscripció curse Formació