Material primaria

Material primaria

Presentem a continuació els materials elaborats per a la implementació del programa "Creixent en Igualtat" desenrotllat entre els anys 2008 a 2011 a la Comunitat Valenciana, i que conté materials per a treballar amb alumnat d'educació primària aspectes com la detecció de prejuís sexistes, qüestionar els estereotips, afavorir el canvi de rols entre l'alumnat i generar actituds i valors basats en la igualtat.

El material que proporcionem ací, conté els dibuixos animats "La princesa i el superheroi", així com una Proposta didàctica amb material i orientacions per al professorat, que inclou activitats per a l'alumnat per a treballar en l'aula a partir del visionat dels dibuixos animats.

 

Instruccions per a la seua descàrrega i visionat:

  • Punxar en la imatge i quan s'òbriga la finestra emergent seleccionar "guardar" i triar ubicació.
  • Extraure els arxius del fitxer zip en la carpeta seleccionada.
  • Una vegada realitzats els passos anteriors i per a poder iniciar el visionat fer doble clic en l'arxiu extret "index.html"

Tots els materials es troben en valencià i castellà, excepte la proposta didàctica que apareix en castellà, podent accedir des de la carpeta "pdf" a la versió en valencià de "Material Alumnat".