Centres Dona

Centres Dona

Recurs públic gratuït. La finalitat, del qual, és procurar atenció integral a les dones víctimes de:

  • Maltractaments físics i/o psíquics
  • Agressions sexuals
  • Abusos sexuals
  • Assetjament sexual

L'atenció és prestada per un equip multidisciplinar format per treballadores socials, psicòlogues i advocades a través del Servei d'Atenció directa o del Servei d'Atenció Telefònica 900.58.08.88.

Els Centres Dona es troben situats en:


 

VALÈNCIA

CASTELLÓ

ALACANT

DÉNIA

TORREVIEJA

CM RURAL SOGORB

CM RURAL SANT MATEU

CM RURAL ELDA

CM RURAL IÀTOVA

CM RURAL XÀTIVA

 

Els Centres Dona d'Alacant, Castelló i València funcionen ininterrompudament les 24 hores del dia tots els dies de l'any.