Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

Proposta declaració per un nou Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista


Metodologia II PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA


Diagnosi i Marc del II Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

 

CALENDARI DE TREBALL 2023 DEL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA

    • GENER-FEBRER: TREBALLS PREVIS

- Elaboració de la metodologia.
- Proposta de grups de treball.

    • MARÇ - JUNY: FASE PRIMERA
 - Contacte per carta a totes els entitats.
 - Creació espai en la web i obertura de termini per a noves propostes de participació al grups de treball. 
- Reunions inicials amb els grups de treball i presentació de la metodologia i calendari. 
- Enviament als grups de treball de la documentació de treball i la Fitxa 1 Diagnòstic i Marc del II Pacte per la identificació de problemàtiques, febleses i dificultats i la proposta d'objectius generals i específics, aqueixos o línies transversals, àmbits d'actuació i principis rectors. 
- Contracte amb grup assessor i dinamitzador.
- Elaboració del Diagnòstic i Marc de l'II Pacte.

    • JUNY - SETEMBRE: FASE SEGONA 
- Enviament del Diagnòstic i Marc del II Pacte i de la Fitxa 2 de proposta de mesures del Pacte. 
- Reunions dels Grups de treball per a la proposta de mesures del pacte. 
- Trobada participada. 
- Elaboració del primer esborrany.
      
    • OCTUBRE: FASE TERCERA  
- Audiències a les Conselleries. 
- Elaboració del segon esborrany.
      
    • NOVEMBRE (al voltant del 25N): QUARTA FASE
- Presentació i signatura del II Pacte.

 

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista inclou en l'agenda pública valenciana la lluita col·lectiva contra les violències masclistes i per la igualtat de gènere. Una oportunitat per a derrocar els murs que encara hui invisibilitzen la violència de gènere i masclista i la consideren un fet privat i domèstic, i socialitzar-la com un conflicte polític, social, cultural i simbòlic.

Un manifest de sororitat de totes les administracions públiques valencianes i les organitzacions socials, econòmiques, culturals i acadèmiques respecte a les dones víctimes de violència de gènere, i un missatge inequívoc de confrontació amb els agressors i la violència que exerceixen.

El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista s'estructura en cinc eixos, 21 objectius i 293 mesures concretes que tenen l'objectiu de transformar la societat i erradicar les violències contra les dones. L'any 2019, es va realitzar un procés de revisió del document que va suposar que algunes mesures decaigueren i unes altres es fusionaren o s'incorporaren com a noves. Actualment, després de la seua revisió, el Pacte consta d'un total de 298 mesures.

Anualment, el mes de setembre, amb motiu de la celebració de l'aniversari del Pacte, es duu a terme un procés de seguiment per a conéixer el grau d'execució de les mesures, elaborant un document en el qual es reflecteix el grau de compliment.

UNIX-TE al I Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista

I PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA