Processos tancats

TRÁMIT AUDIÈNCIA PÚBLICA

LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL, DE LA GENERALITAT, PER A la IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES, MITJANÇANT LA LLEI AVANTPROJECTE DE LLEI DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I FINANCERA; I...

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Amb data 7 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'avantprojecte de modificació de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i...