Formació en curs

Ves enrere EDICIÓ FORMACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS EN ESPAIS D'OCI EN LA CV

EDICIÓ FORMACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ CONTRA LES AGRESSIONS SEXUALS EN ESPAIS D'OCI EN LA CV

Des de la idea que l'oci nocturn "no hauria de ser un perill per a les dones”, la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones, en el marc de les seues competències, pretén realitzar aquestes polítiques actives de prevenció, amb actuacions encaminades a la detecció i identificació de situacions de violències masclistes en l'àmbit d'espectacles públics, activitats recreatives i d'oci, espais festius com: locals d'oci nocturn, discoteques, sales de concert, bars musicals, festivals, entre altres, advocant per canvis estructurals i reduint la incidència imminent d'aquestes violències, aconseguint al seu torn, la transformació d'ambients, creences, comportaments i actituds masclistes, en pro d'una societat més igualitària. 
La prevenció és el pas previ a l'actuació, i el principi més important per a anticipar-se al fet que es donen aquestes situacions en els espais d'oci, per la qual cosa el protocol estableix la necessitat de realitzar formació perquè en prengueu coneixement i posada en marxa. Aquesta formació disposa de diverses edicions de formació i sensibilització, i van dirigides a totes les persones que intervenen en l'organització i/o desenvolupament de les activitats objecte d'aquest protocol. La realització del curs de formació s'acreditarà amb un certificat emés per la direcció general.

La metodologia del curs consistirà en la realització de tres unitats:

  • Unitat 1: Lectura del protocol i realització del qüestionari 
  • Unitat 2: Videoformació i realització del qüestionari 
  • Unitat 3: Realització d'un qüestionari de casos pràctics


La realització dels qüestionaris i enquesta són obligatoris per a rebre el certificat de realització de la formació.


Inscripció ací